AD-CONSULT

Welkom op de website van AD-Consult

AD-Consult richt zich op 


Leiderschapsontwikkeling en Interim HR

( dmv training, coaching en advies)

Van leidinggevenden wordt veel gevraagd, leider zijn, manager zijn en coach. AD-Consult ondersteunt de leidinggevenden in hun ontwikkeling van deze verschillende rollen. Hierbij is de aansluiting tussen mens en organisatie essentieel. AD-Consult faciliteert het ontwikkelingsproces door middel van training, coaching en advies, zodat deze ontwikkeling gebord kan worden. Van rolduidelijkheid naar sturen op resultaat.

Daarbij wordt uitgegaan van de kracht van de persoon en zijn (of haar) kernkwaliteiten. Inspireren en inzicht geven om, vanuit een continue leerproces, naar zichzelf te kijken, waardoor het bewustzijn en de toepassing van deze inzichten eigen, natuurlijk gedrag worden.

Tevens is AD-Consult uw partner voor HR Support. Interim HR werkzaamheden voor tijdelijke vervanging of extra capaciteit op projectbasis. AD-Consult is een volwaardig sparringpartner op strategisch niveau en hands-on op het operationele niveau.

Door de ruime ervaring in het bedrijfsleven, specifiek in de handel/industrie, kenmerkt de aanpak van AD-Consult zich door gericht te zijn op de werkcontext, het geven van feedback en resultaatgerichtheid.

 

Astrid Drent

 
als
blijf
geluk
leer
wie